האתר הינו בבעלות ומתופעל על ידי  קליניקת “אולימד“‘ , בית לרפואה משלימה ומרכז לצמחי מרפא.

תנאי השימוש באתר תקפים החל מיום 1.11.2017
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא הודעה מראש. הינך מודע לכך ומביע את הסכמתך לכך שבאחריותך לבדוק מפעם לפעם את תנאי השימוש באתר ולהתעדכן בשינויים שחלו בתנאי האתר. עצם שימושך באתר, לאחר שתנאי השימוש בו עודכנו או שונו, מהווים הסכמה מצדך לכל שינוי וגם/או עידכון בתנאי האתר
המידע, השרותים, המוצרים וכל תוכן אחר הנמצא וגם/או המסופק על ידי האתר, כולל מידע על ידי אנשי מקצוע מתחום הרפואה המשלימה, באתר זה או בכל אתר אחר שאתר זה מפנה אליו, מסופקים וניתנים למטרת מידע בלבד. בהתאם להוראות משרד הבריאות, אין בתוספי תזונה או צמחי מרפא כל תועלת בריאותית מוכחת ואין לייחס להם כל התוויה רפואית
אין באתר ובכל התוכן המפורט בו כדי להוות ייעוץ רפואי, אבחנה רפואית או טיפול רפואי ואין במפורט באתר כדי להוות תחליף לייעוץ, טיפול, איבחון והשגחה של רופא מוסמך. בכל מקרה של בעיה רפואית יש לפנות לרופא המטפל
כל המידע המפורט באתר זה, כולל כל המידע הנוגע למצבים בריאותיים מסויימים וגם או לגבי כל מידע וגם/או המלצה לגבי כל אחד מהמוצרים המופיעים באתר, אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ והבחנה של רופא מוסמך
אין להשתמש וגם/או להתבסס על המידע וגם/או על המוצרים הנמכרים באתר, בכדי לאבחן וגם/או לטפל בכל מחלה וגם/או מצב בריאותי, או להמליץ על כל תרופה או כל טיפול רפואי. עליך תמיד להתייעץ קודם לשימוש במידע וגם/או במי ממוצרי האתר, עם הרופא שלך ולקרוא בעיון את כל המידע המפורט באתר וגם/או את המידע על גבי המוצרים הנמכרים באתר
חלה עליך החובה להתייעץ עם רופא מוסמך בכל הנוגע לאינטראקציה אפשרית בין התרופות אותן אתה לוקח לבין כל תוסף תזונה אחר ובהם גם המוצרים ותוספי התזונה הנמכרים באתר זה. חשוב לציין שכל אדם מגיב בצורה שונה לכל מוצר וגם/או לתוסף תזונה ולכן תגובתך למוצר מסויים יכולה להיות שונה מתגובתם של אנשים אחרים לאותו מוצר.

השימוש בלשון זכר ו/או יחיד במסמך זה נכונים גם ללשון נקבה ולשון רבים
בטרם תגלשו באתר ובטרם תשתמשו במידע, בתכנים, בכלים ובשירותים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באתר, הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים לעיל, כמו כן את ההנחיות והתנאים המופיעים בדפי ועמודי האתר השונים.
תנאי השימוש מגדירים את היחסים בין אתר לבין כל גולש העושה שימוש בשירותים ובמידע הקיים או במידע שהשיג באמצעות האתר.
האתר, בעליו, מנהליו, עובדיו ומפעיליו וכל השייך וכל כתובת אחרת השייכת לו, כולל עמודי המשנה השייכים אליו וכל כתובות הדוא”ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר לרבות הממשקים שבחינם, התכנים, הכלים, והשירותים המוצעים, או מוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו, או כל מידע דיגיטלי, מאגרי נתונים, סיסמאות וקודי המקור זאת ועוד לרבות עיצוב האתר עמודיו פרסומיו וממשקיו, ממשקי המשתמש ותכניו הרעיוניים, הטכסטואליים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו שייכים לאתר ולבעליו החוקיים ולנוחות ההגדרות במסמך זה נקראים להלן: ו/או האתר ו/או אתר ו/או מפעילת האתר.
הגולש או המשתמש באתר הנו כל העושה שימוש כלשהו בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, ברעיונותיו, בתכניו החזותיים והטכסטואליים לרבות בממשקיו השונים, בשלמותם ו/או בחלקים מהם, כל שימוש שהוא לרבות שימוש פסיבי כצפייה או עיון ו/או אקטיבי כפעולת הדפסה, אכסון, שמירה, העברה לאחרים, שימוש בממשקי האתר השונים, מילויי טפסים פעולה אינטראקטיבית כשהוא מחובר לרשת האינטרנט ו/או כשהוא גולש באתר וממשקיו ממחשבו אף באם הנו מנותק מרשת האינטרנט.
גולש יחשב גם כל מי שמשתמש בחלקי מידע, תוכנה, קבצים או ממשקים שהגיעו אליו בכל דרך אף אם הגיעו אליו או למחשבו לאחר עיבוד כלשהו ו/או במנותק מהקשרם התוכני, הטכסטואלי ו/או החזותי כפי שהם מופיעים באתר

תנאי השימוש במידע ובתכנים המוצגים בו, והכלים האחרים המוצעים באתר, לרבות שימוש בקישורים המוצגים באתר ולרבות השירותים, המידע, התכנים וכ”ו המוצעים בו , או אף אם ניתנים או מתאפשרים בעסקת חילופין כלשהי ואף בחינם
המידע או התכנים או הכלים או המוצרים המופיעים באתר וכל שיכללו תמונות, מידע חזותי או טקסטואלי, וכל שיוצגו ו/או יתאפשר השימוש בהם באמצעות תוכנות וקבצי תוכנות, גרפים,קודי מחשב, מאגרי נתונים ומידע דיגיטלי בפורמטים שונים, וכל שיכללו יישומים, עיצובים, יצירות שונות וכ”ו, כל הזכויות בינ”ל לרבות כל הזכויות במידע או בתכנים או בכלים או במוצרים המופיעים באתר לרבות ממשק המשתמש ועיצוב האתר שייך לאתר ואין לעשות כל שימוש פומבי ו/או עסקי למעט שימוש עצמי – פרטי .זכויות אלו לרבות העתקה חלקית או מלאה, הדפסה, שמירה ו/או אכסון בארכיון כלשהו, עריכה מחדש, תרגום, העברה לאחרים, שימוש בלוגו ו/או בסימני המסחר וכ”ו ללא אישור הנהלת אתר במפורש מראש ובכתב.
כל התכנים, הדפים, הפרסומים וכל חומר אחר המוצע, והמוגש למשתמשים הם רכוש של האתר, אין להעתיק ו/או לפרסם את התכנים, במלואם או במקצתם ללא הסכמה מפורשת ובכתב של האתר.
אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל ולפרסם ולהעביר שום חומר הלקוח מהאתר לידי צד ג’ למטרות מסחריות ללא רשות בכתב ממפעילי האתר.
האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק, להוסיף תנאים לתנאי השימוש הנ”ל בכל עת וללא הודעה מוקדמת מראש
האתר שומר לעצמו את הזכות לא לפרסם, לשדר, להעלות לאתר בכל דף שהוא, חומר, מידע, תכנים, שלא על פי חוקי מדינת ישראל, או חומר, מידע ותכנים העלולים לפגוע בפרטיותם של המשתמשים, או מידע לא מוסרי העלול לפגוע באופן ישיר/עקיף במשתמשים ובמפרסמים באתר
האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות מעת לעת שינויים בתקנון זה ועל הגולש חלה האחריות לעיין בו כל פעם מחדש בטרם יגלוש וישתמש באתר
למרות שבשלב זה המידע ושירותי האתר מסופקים באתר בחינם , הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לסטות ממדיניות זו ולגבות תשלומים בגינם על פי שיקול דעתה הבלעדית. על שירותים בתשלום יופיע מחיר ו/או תינתן הודעה באתר

האתר רשאי להגביל או לאפשר נגישות למידע למי מהגולשים, אם ליחיד ו/או לרבים להגביל ו/או למנוע גישה למידע ו/או לתכנים ו/או לשימוש בכלים ו/או במוצרים הקשורים בפורטל אם לגולש זה או אחר ואף אם לכלל ציבור הגולשים באתר על פי שיקול דעתו הבלעדית, כמו גם שרשאית הנהלת האתר את הגישה והשימוש הנ”ל ברישום ומסירת מידע כפי שימצא לנכון לדרוש. לא תקנה לגולש, גלישה ו/או שימוש כלשהו באתר, כל זכות לחייב את האתר או מפעיליו לספק לו שרות, או מידע, או מוצר.
האתר רשאי לשנות את המגבלות הנ”ל ולא תהיה לגולש כל זכות או טענה. האתר יהיה רשאי לדרוש את חידוש הרישום ו/או הפרטים ביחס אליהם לפי שיקול דעתו הבלעדי.
הגולש יהיה רשאי לבקש שינויי או ביטול אפשרות השימוש במידע ששלח לאתר על ידי משלוח דוא”ל מפורש עם פרטיו ובקשתו לכתובת הדוא”ל הראשית של האתר.
הגולש מצהיר בזאת כי הנו מתיר לאתר לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שהנו מוסר לידיו לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי האתר וצדדים שלישיים הקשורים בו כמו גם שתילת  קבצי טקסט ותוכנה במחשבו (” עוגיות” ) המאפשרים את זיהויו.
.גולש שאינו מעוניין בכך יוכל לשלוח הודעה בכתב לדוא”ל האתר ופרטיו ימחקו ממאגר הכתובות
האתר מכיל בין היתר מנועי חיפוש, מצביעים שונים וקישורים אל מקורות מידע, משאבים ושירותים נוספים המתפרסמים חלקם ע”י מפעילת האתר וחלקם שלא באמצעותה
האתר אינו יכול לפקח/לשלוט על הקישורים ואינו מתחייב כי הקישורים הנוספים יובילו את המשתמשים לאתר/ים פעילים, אין לראות בקישורים אל האתר ודרכו לקישורים אחרים, משום מתן חסות, מחויבות, או תמיכה. על הגולשים חלה כל האחריות לגבי השימוש בתכנים שבאתר.
למען הסר ספק, האתר אינו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר המופיע באתר
המידע ו/או התכנים המופיעים באתר הנם על באחריות המשתמש המקורי בלבד כגון המו”ל וכ”ו ולא תהיה לגולשים כל זכות או טענה נגד האתר ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בגין כל פגם ו/או ליקויי ו/או פגיעה כלשהי שנגרמה עקב פרסומם ו/או מכירתם ו/או שיווקם ו/או המלצה לשימוש כלשהו בהם
יכול ותהיה נגישות באתר גם למידע או לתכנים או לכלים או למוצרים שמקורן בצדדים שלישים, לרבות פרסומים וקישורים, תגובות, צ’טים של משתמשים.
הגולש מצהיר ומסכים בזאת, כי האתר אינו אחראי למידע או לתכנים שמקורן בצדדים שלישים, לרבות לעניין פגיעה בפרטיות, הוצאת דיבה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים או זכות מוסרית, כמו גם שאינו אחראי לאמינות, מהימנות, אמיתות או נכונות המידע או התכנים או הכלים או המוצרים הנ”ל. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישים ועל הגולש העושה בהם שימוש.
הגולש מצהיר שלא ניתן להפיץ/לפרסם אתרים מתחרים/דומים, מי שיפרסם ללא אישור צוות האתר יהיה חשוף לתביעות פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, הבעת דעה, עמדה, והאחריות חלה על המפרסם ועל המשתמש בלבד ואין האתר, והנהלת האתר, צד בעניין בהתקשרות זו
הפרסומות באתר הן על אחריות המפרסם בלבד
וכל שהמידע או התכנים המופיעים באתר יהיו שגויים, לא מדויקים , משובשים, מוטעים ביסודם וכ”ו, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב טעויות אנוש ו/או מחדלים, תקלות טכניות, ו/או מעשים של יוצרי האתר, מנהליו ו/או מפעיליו ו/או משתמשיו ו/או מצדדים שלישיים. הגולש מסכים בזאת כי האתר אינו אחראי לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם לו כתוצאה משימוש כלשהו שעשה בתכנים ובמידע המתפרסם בו. האתר אינו אחראי גם למידע חזותי או טכסטואלי ,פרטי כתובות, מידע כלכלי, מידע מקצועי, שימוש במנועי חיפוש, שימוש במידע שהושג ממודעות לוח ומודעות פרסומיות וכ”ו

חלה החובה על הגולש לבדוק את המידע ממקורותיו הוא ו/או לפנות למקורות מידע נוספים לבדיקה / אימות / השוואה וכ”ו בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלשהי לרבות פגיעה כלכלית בהסתמך על המידע או התכנים בפורטל. בכל מקרה, האחריות לכל פעולה מעין זו חלה על הגולש ו/או על הצד השלישי בלבד
הגולש באתר מצהיר, כי ידוע לו והנו מסכים לכך, שהוא עשוי להינזק בנסיבות ובמגבלות הגלישה באינטרנט, בין בשליטת האתר ובין שלא בשליטתו, יתכנו תקלות, שיבושים, אבדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, וירוסים, פריצות מחשבים, גניבת מידע אישי או כלכלי ושימוש במידע זה ו/או בפרטים שנמסרו על ידי הגולש לאתר, ועוד חבלות ו/או טעויות אנוש וכל תקלה שהיא ולמרות ידיעה והכרה באפשרות הגולש להינזק עקב הנ”ל, מסכים הגולש כי אין האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו, אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו והגולש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד האתר ו/או צד שלישי בגין תקלות או נזקים אלו
למען הסר ספק, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר. ניתן לשלוח לאחר סיכום עם מפעילת האתר חומר דרך תיבת-דואר, באופן דיסקרטי לחלוטין ללא חשש מאיבוד מידע יקר ערך, או שימוש במידע שלא באמצעות מפעילת האתר.
הגולש באתר מצהיר כי כל הפרטים אותם רשמת בטופס ההרשמה הם נכונים ומדויקים
כמו כן חל עליך איסור מוחלט לרשום אדם אחר לאתר ללא הסכמתו ואין לציין דואר אלקטרוני אחר, כתובת או תמונה או כל פרט מזהה של אדם אחר ללא הסכמתו.
הגולש באתר מצהיר כי לא יהיה ראשי למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. וידוע לו כי חל עליו איסור מוחלט לעסוק בפרסום או בשכנוע חברים/מנויים אחרים, לקנות או למכור מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא ללא הסכמת האתר. בנוסף לכך לא יהיה ראשי להעביר מכתבי שרשרת , ו/או דואר זבל לחברים באתר
הגולש באתר מצהיר כי הוא אחראי אישית לכל קשר שבינו לבין מנוי אחר בשירות. האתר שומר על זכותו, אך לא יהיה חייב, לישב או לתווך כל מחלוקת בינך לבין חברים אחרים
הגולש מתחייב שהתכנים שהנו מעלה לאתר באמצעים המתאימים לכך כגון בבלוגים, טפסים, צ’טים וכ”ו, הנם בהתאם לכל דין, ללא הפרת זכויות יוצרים, ללא הפרת זכותם המוסרית של אחרים, ללא הפרת צו איסור פרסום, ללא לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות.
הגולש מצהיר ומסכים בזאת כי הנו אחראי בלעדי לכל התכנים ו/או המידע שנמסר על ידו ומתחייב לפצות מיידית את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף ( לרבות הוצאות משפטיות ) שיגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.
הגולש מצהיר בזאת כי הנו בעל מלוא זכויות היוצרים ובעל הזכות המוסרית במידע ובתכנים שהעלה בתגובותיו ו/או שמסר באמצעות כלי האתר השונים, וכי הוא מתיר לאתר, בעליו ומפעיליו לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם בכל אמצעי ממוחשב, מודפס או מוצג בתקשורת ומערכות המידע השונות כמו גם כי הוא מתיר להעלותם ו/או להסירם מאמצעים ו/או מדיות אלו על פי שיקול דעתם הבלעדית של מפעילי ומנהליו. הגולש מצהיר בזאת כי בעצם מסירת התכנים והמידע בתגובותיו באתר הנו מוותר על כל זכות בהם וכל שימוש שמנהלי האתר, מפעיליו וצדדים שלישיים הקשורים בו שיעשו שימוש במידע זה, הגולש לא יתבע דבר בגינם.

האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף מידע, תכנים, חומר, פרסומים, הנוגעים לדפוסי השימוש באתר ולהשתמש במידע לצורך שיפור השירותים הניתנים באתר והפעלתו.
המשתמשים באתר מסכימים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד הופעתה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 91 לחוק ההתיישנות תשי”ח – 8591, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.

ביטול עסקה (מתייחס להזמנות בעסקת מכר מרחוק שהוזמנו דרך אתר החברה (“החנות”) או טלפוניות בלבד:

1. ככלל הגולש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981
2. מדיניות החזרת מוצרים שלא עקב פגם במכר מרחוק: מדיניות זו חלה על עסקאות שבוצעו באתר החנות (מכר מרחוק) ובעסקאות שבוצעו טלפונית בלבד.

בעת ביטול עסקה בית העסק רשאי לנכות דמי ביטול מהסכום שעליו להשיב לצרכן. דמי הביטול יהיו בגובה 5% מסך העסקה, ועד 100 ש”ח, הנמוך מביניהם. לדמי ביטול אילו יתווספו דמי סליקה ודמי הובלה של המוצרים חזרה לבית העסק. 

חשוב לציין, במוצרים שהינם תוספי תזונה לא ניתן לקבל החזר כספי על פי חוק, עקב הגבלות על תנאי אחסון ושילוח נאותים.

הפרטיות של כל גולש חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של כל גולש אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידינו.

בכל מקרה, המשתמש פוטר בזאת את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או הבעלים של האתר מאחריות כלשהי לרבות מאחריות אישית.
כל תביעה כנגד האתר, תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בישראל, סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם.
במידה ונתקלתם במידע שגוי או מוטעה, אנא הודיעו לנו על מנת שנבדוק זאת, ולפי הצורך גם נתקן.

בעת ביצוע הרכישה אני נותן את הסכמתי שישלחו לי מפעם לפעם דברי דואר אלקטרוני, בעלי תוכן מסחרי. לרבות מבצעים והטבות, תכנים שיווקיים, סקר שביעות רצון וכדומה.

פרטי מפעילת האתר:
מרפאת “אולימד”
אח”י אילת 46 כפר יונה

טלפון: 052-5297722
info@olimed.co.il