Zingiber off

Zingiber off

ממריץ ומניע. מחמם ושומר על הקיבה, מנטרל רעילות ואנטי מיקרוביאלי