Zanthoxylum americanum

Zanthoxylum americanum

שורש הזנטוקסיליום האמריקאי מצוין לחימום, ייזוע והינו אנטי פטרייתי