Scutellaria lateriflora

Scutellaria lateriflora

נמצא כמאזן מצב רוח