Scutellaria baicalensis

Scutellaria baicalensis

סקוטלריה סינית יעילה מפני מזהמים שונים