Psoralea corylifolia

Psoralea corylifolia

צמח סיני חמים, התומך בתהליכים מטאבוליים ובתנגדות לאינסולין