Polygonum multiflorum

Polygonum multiflorum

פוליגונום. צריכה של תמצית הצמח הראתה צמיחת שיער והארכת שיער