Glycyrrhiza uralensis

Glycyrrhiza uralensis

ממתיק ומאחד את ההרכב, מחזק את הצ’י הפנימי. מטיב עם מצבי תשישות כרונית וסטרס