Glycyrrhiza uralensis

Glycyrrhiza uralensis

ממתיק ומאחד. לרכיבים מהצמח אפקט מרגיע ומרפה כלי דם