Emblica officinalis

Emblica officinalis

אמבליקה. פרי הודי מוביל ברפואה האירוידית. שלל מחקרים הצביעו על תכונות אנטי דלקתיות, מחזקות, מגינות כבד ולב, מאחות פצעים, משפרות מדדי אנמיה ואת תפקוד בלוטת התריס