Drosera rotundifolia

Drosera rotundifolia

הטללית עגולת העלה מסייעת לשיכוך שיעול עוויתי המערב ליחה ודלקת