(Commiphora spp (Myrrh

(Commiphora spp (Myrrh

שרף המור, נמצא כבעל יכולות נוגדות בקטרייה מסוג קנדידה אלביקנס