Astragalus membranaceus

Astragalus membranaceus

שורש האסטרגלוס הסיני, הנחשב למוביל בוויסות חיסוני ומשפר תפקוד נשימתי ודלקת באסטמה